fbpx

Официални правила на конкурса “Целувка на вкусове”

fb_picЗапознайте се с официалните правила на готварския конкурс или Предизвикателството, който се провежда в рамките на промоцията “Целувка на вкусовете” – 04 февруари 2016 – 24 февруари 2016 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В РАМКИТЕ НА ПРОМОЦИЯТА “ЦЕЛУВКА НА ВКУСОВЕ“

Раздел І.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

„ВК Комерсиал Европродукт” ООД, Бул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ БОИЛА, София 1138

Раздел ІІ.
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

2.1. Участниците в предизвикателството са длъжни да спазват условията на описаните по-долу правила на събитието, наричани „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се изпращат преди началото на предизвикателството по имейл до всички участници и се публикуват на https://kikkomania.bg/.

2.3. С участието си в предизвикателството участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете.

Раздел ІІІ.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3. Предизвикателството се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел ІV.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

4. Предизвикателството стартира на 04.02.2016 г. – начална дата за изпращане на рецепти от участниците. Крайна дата за изпращане на рецепти от участниците: 24.02.2016 г.

Раздел V.
ПРАВО И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

5.1. В предизвикателството имат право да участват всички физически лица над 18 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и членове на техните семейства.

5.2.  Всеки желаещ  да участва в предизвикателството, следва да приготви ястие с поне един продукт с марка Bonduelle (Бондюел) и един продукт с марка Kikkoman (Кикоман). След това трябва да снима готовото ястие и да изпрати до организатора снимки и рецептата.

5.4. Всеки участник може да изпрати колкото рецепти желае.

Раздел VІ.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Участниците имат възможност да спечелят следните награди:
• 1 тиган TEFAL

• 1 комплект керамични съдове Еmile Henry

• 1 книга „Моето меню за 15 минути” на Джейми Оливър

Общият брой награди е 3.

Раздел VІI.
МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

7.1. За  да участва в предизвикателството, участникът трябва да приготви ястие с поне един продукт Bonduelle и един продукт Kikkoman; да го снима и да изпрати на организатора снимки и рецепта.

7.2. Снимките трябва да са в jpg формат. Колажи не се приемат. Към всяка рецепта може да се приложат максимум 3 снимки.

7.3.  Тримата печеливши, избрани измежду всички участници, изпратили рецепта и снимка според правилата, от специално сформирано жури в екип – представител на ВК Комерсиал Европродукт, представител на Bonduelle Group и представител на Kikkoman Corporation ще бъдат обявени на https://kikkomania.bg/ на 29.02.2016г.

7.4. Участват всички рецепти, публикувани или изпратени от 00:00 часа на 04.02.2016 г. до 23:59 часа на 24.02.2016 г. на имейл: konkurs@oishii-cuisine.com.

Раздел VІII.
МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

8.1. Специално сформирано жури в екип – представител на ВК Комерсиал Европродукт, представител на Bonduelle Group и представител на Kikkoman Corporation ще оценяват всички участвали рецепти като на тази, която най-много им харесва дават 15 точки, на втората – 10 точки, а на третата – 5 точки. Трите рецепти, събрали най-много точки, ще спечелят.

8.2. Сред основните критериите за подбор на победителите ще са:

  • Личен принос в рецептата
  • Атрактивност на снимковия материал
  • Подходящо съчетание между продуктите на Bonduelle и Kikkoman

Раздел IX.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1.Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в предизвикателството.

9.2. Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на https://kikkomania.bg/

9.3. Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до 15 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на https://kikkomania.bg/, то това ще се счита за отказ на печелившия от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

9.4. Представител на куриерска фирма „Speedy” ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

9.5. Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на тел. 02/ 973 11 17 (всеки работен ден от 09:30 до 17:00 часа) или на e-mail: marketing@vk-bg.com

Раздел Х.
ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

10.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

10.3. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в раздел VI, както и от самото участие в промоционалната активност.

10.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди , предявени извън посочените в тези правила срокове.

10.5. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.

10.6. Организаторът не носи отговорност, в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

Раздел ХІ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част ІІ на настоящите Официални правила, в следните случаи:
• при констатирани злоупотреба или масово нарушаване правилата на Промоцията;
• при възникване на форсмажорни обстоятелства; или
• по други обективни причини.

11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на продукта и на участниците не се дължи компенсация под никаква форма.

Раздел ХII.
СПОРОВЕ

12. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от Арбитражния съд при БТПП.

Раздел ХIII.
ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

13.2. С включването си в кампанията, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *