fbpx

Официални правила на “Приготви най-апетитната рецепта с продукти Kikkoman”

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА БЛОГ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО „ПРИГОТВИ НАЙ-АПЕТИТНАТА РЕЦЕПТА С ПРОДУКТИ КИКОМАН”

Раздел І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

„ВК Комерсиал Европродукт” ООД, Бул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ БОИЛА, София 1138

Раздел ІІ. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

2.1. Участниците в ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО са длъжни да спазват условията на описаните по-долу правила на събитието, наричани „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на предизвикателството на сайта на блога https://kikkomania.bg/.

2.3. С участието си в предизвикателството участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете.

Раздел ІІІ. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

3. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел ІV.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

4. Кампанията стартира на 25.05.2015 г. – начална дата за публикуване на авторски рецепти със снимки на използвания продукт на фейсбук страницата https://www.facebook.com/OishiiSanCuisine

Крайна дата за публикуване на рецепти от: 25.06.2015 г.

Раздел V. ПРАВО И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

5.1. В Предизвикателството имат право да участват всички желаещи пълнолетни граждани на Република България.

5.2. Всеки желаещ да участва в предизвикателството, следва да приготви ястие с поне един продукт с марка Kikkoman (Кикоман). След това трябва да снима готовото ястие, заедно с опаковката на използвания продукт и да сподели рецептата във Facebook страницата на Оиши ( https://www.facebook.com/OishiiSanCuisine ).

5.3. На 1 юни 2015 г. , след изтичането на промоционалните седмици на сайта https://kikkomania.bg/ измежду участниците, от специално сформирано жури в екип – представител на ВК Комерсиал Европродукт и представител на Kikkoman Corporation ще бъдат обявени трите най-добри рецепти, които ще спечелят по една от следните награди: Електрическо керамично барбекю Jata GR-557 A, кухненски нож KAI Seki Magoroku Red Santoku MGR-170S и уок тиган TEFAL D2881952 + продукти Кикоман.

5.4. Всеки участник може да представи колкото рецепти желае.

Раздел VІ. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Периодът на предизвикателството е: от 25.05.2015 г. до 25.06.2015 г.

6.2. Участниците имат възможност да спечелят:

• 1 брой Електрическо керамично барбекю Jata GR-557 A,

• 1 брой кухненски нож KAI Seki Magoroku Red Santoku MGR-170S и

• 1 брой уок тиган TEFAL D2881952 + продукти Кикоман.

Раздел VІI. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

7.1. За да участва в играта, участникът трябва да приготви ястие с поне един продукт Kikkoman; да го опише, да го снима заедно с опаковката на продукта и да сподели рецептата във Facebook страницата на Оиши ( https://www.facebook.com/OishiiSanCuisine ).

7.2. Победителите ще бъдат обявени на 1.07.2015г. на https://kikkomania.bg/

7.3. Участват всички рецепти, публикувани от 00:00 часа на 25.05.2015 г. до 23:59 часа на 25.06.2015 г.

Раздел VІII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

8.1. Специално сформирано жури в екип – представител на ВК Комерсиал Европродукт, представител на Kikkoman Corporation ще оценяват всички участвали рецепти като на тази, която най-много им харесва дават 15 точки, на втората – 10 точки, а на третата – 5 точки. Трите рецепти, събрала най-много точки, печелят.

8.2. Сред основните критериите за подбор на победителя ще са:

• Личен принос в рецептата

• Атрактивност на снимковия материал

• Подходящо съчетание между използваните продукти и продуктите на Kikkoman

Раздел IX. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1.Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в предизвикателството.

9.2. Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на https://kikkomania.bg/

9.3. Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до 15 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на https://kikkomania.bg/, то това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

9.4. Представител на куриерска фирма „Speedy” ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

9.5. Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на тел. 02/ 973 11 17 (всеки работен ден от 09:30 до 17:00 часа) или на e-mail: marketing@vk-bg.com

Раздел Х. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на предизвикателството не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

10.2. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

10.3. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в раздел VI, както и от самото участие в промоционалната активност.

10.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди , предявени извън посочените в тези правила срокове.

10.5. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.

10.6. Организаторът не носи отговорност, в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

Раздел ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Предизвикателството по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част ІІ на настоящите Официални правила, в следните случаи:

• при констатирани злоупотреба или масово нарушаване правилата на Промоцията;

• при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на продукта и на участниците не се дължи компенсация под никаква форма.

Раздел ХII. СПОРОВЕ

12. Спорове между Организатора и участници в Предизвикателството се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от Арбитражния съд при БТПП.

Раздел ХIII. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в това Предизвикателство участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

13.2. С включването си в предизвикателството, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

 

 

 

 

 

One Response

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *