fbpx

WA: идеята за хармония

Замисляли ли сте се дали живеете в хармония – със себе си, с околните, с природата? Японците мислят основно затова и концепцията за wa или в буквален превод идеята за хармония, се явява водеща в тяхното общество.

В японската митология боговете показват човешки емоции, като любов и гняв. В тези истории поведението, което води до положителни отношения с другите, се възнаграждава и възможността да идентифицират себе си с друг, е високо ценена. От друга страна онези действия, които са антисоциални или вредят на околните, са обречени.

Именно оттам са породени и необходимостта и желанието на японците да поставят хармонията, реда и себеразвитието в топ три на най-важните ценности, които лежат в основата на развитието на това общество.
Хармонията е водещата философия – както във всички семейства, така и в бизнеса и в обществото като цяло.
Японските деца например биват обучавани да реагират хармонично и в сътрудничество с другите, още постъпвайки в предучилищна.
От своя страна японската образователна система набляга на взаимозависимостта на всички хора, а японските деца не се учат да бъдат независими, а по-скоро да работят заедно.

Тази необходимост и нужда от хармония във взаимоотношенията между хората рефлектира и върху цялостното им поведение като възрастни. Например в междуличностните отношения повечето японци са склонни да избягат от открита конфронтация. Ето първата разлика с българите според мен 🙂

Wa (идеята за хармония) в рамките на групата изисква отношения на сътрудничество и признаване на социалните роли на всеки един от индивидите в групата. Единомислие не означава, че не е налице всеобщо съгласие, но този стил на вземане на решения включва всеки член на групата в обмена на информация. Това, според японците, засилва чувството на групова идентичност.

Тук не мога да не направя съпоставка с “хармонията” в нашето общество. Вие колко често сте срещали или сте били в група, в която цари пълна хармония и желание за сътрудничество? Аз, честно да си призная, много рядко. Вярвам, че съвместната работа между хората може да спомогне и да доведе до повече успехи за всички нас. Разбира се, не изключвам желанието на всеки да се развива самостоятелно като личност. Даже го подкрепям. Но все пак ние не живеем сами със себе си и можем да бъдем щастливи и когато сме в екип. Защо да е толкова трудно?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *