fbpx

Игра за Св. Валентин: правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА КИКОМАН „14 ФЕВРУАРИ“, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 09 ДО 13 ФЕВРУАРИ 2022 г.

С участието си в Играта Участниците приемат условията на изложените по-долу Oфициални правила на Играта.

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

  1. Играта на KIKKOMAN „14 ФЕВРУАРИ“ е организирана от името на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и Kikkoman Trading Europe GmbH, със съдействието на „Левел Уан“ ЕООД, с адрес: София 1124, ул. „Стара планина“ 16, като един от администраторитe на Facebook страницата на Kikkoman България www.facebook.com/KikkomanBulgaria за периода 09 – 14 февруари 2022 г., и наричан по-долу Администратор или Организатор на Играта, и „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, като официален дистрибутор за България на продуктите с марка Kikkoman, и наричан по-долу Дистрибутор.
    1. В Играта „14 ФЕВРУАРИ“ Организаторът отговаря за осъществяването на контакт с победителите, съгласно условията и общите Правила, посочени по-долу и след съгласието на участниците в играта по силата на записаното в Част 4 от настоящите Правила.
    1. В Играта „14 ФЕВРУАРИ“ Организаторът отговаря за изпращането и доставянето на наградите до участниците, определени за победители по силата на записаното в Част 4, Част 8 и Част 9 от настоящите Правила.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу Правила на Играта, наречени Официални правила на Играта.

2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на следния адрес: https://kikkomania.bg/St-Valentines-Day-2022-pravila/.  

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на https://kikkomania.bg.  

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила на Играта и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

2.5. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка.

Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3.1. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Официалните правила на Играта, с изключение на служителите на Kikkoman Trading Europe GmbH, „Левел Уан“ ЕООД, „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и обслужващите Kikkoman Trading Europe GmbH агенции, както и всички свързани с тях лица.

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, което отговаря на условията по Част 3 по-горе.

4.2. В Играта не могат да участват членовете на семейството (деца, родители, брат, сестра, съпруг, съпруга) на служителите на Kikkoman Trading Europe GmbH, „Левел Уан“ ЕООД, „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и обслужващите Kikkoman Trading Europe GmbH агенции.

4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Правила. Всички лични данни ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба по отношение защитата на личните данни.

4.4. Всеки потребител на Facebook, който отговаря на горе-описаните условия, има право да участва, като с участието си в Играта потвърждава, че:

4.4.1. съгласява се името му да бъде публикувано във Facebook страницата на Kikkoman: www.facebook.com/KikkomanBulgaria, в случай че е избран за победител;

4.4.2. съгласява се Kikkoman и/или Организаторът на Играта да се свърже с него/нея посредством лично съобщение във Facebook, за да получи неговия/нейния пощенски адрес, на който да изпрати наградата, ако съответният участник е сред победителите;

4.4.3. е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;

4.4.4. да е най-малко на 18 навършени години;

4.4.5. гарантира, че правата върху коментарите по време на Играта са изцяло негови;

4.4.6. коментарът му/ѝ на Facebook страницата на Kikkoman www.facebook.com/KikkomanBulgaria не е расистки, вулгарен, порнографски, рекламен или такъв, който да подтиква към насилие, не предизвиква насилие и не насърчава незаконни практики, не е против установените от Facebook препоръки за публикуване на съдържание;

4.4.7. потвърждава, че е прочел и разбрал тези Официални правила и се съгласява да ги спазва.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта е валидна от 09.02.2022 г. до 13.02.2022 г., 23:59 ч. и ще бъде организирана и проведена онлайн на Facebook страницата на Kikkoman: www.facebook.com/KikkomanBulgaria.

5.2 Организаторът си запазва правото да промени датата на провеждане на Играта. Всяка промяна на условията по настоящия регламент ще бъде съобщена на Facebook страницата на Kikkoman www.facebook.com/KikkomanBulgaria и влиза в сила от датата на публикуване на промяната на https://kikkomania.bg.

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. За да участват за наградите в Играта, участниците трябва да публикуват коментар под поста във Facebook страницата на Kikkoman www.facebook.com/KikkomanBulgaria, описан детайлно в т. 6.2., като под този пост участниците трябва да оставят като коментар отговор на въпроса „Какво съдържа перфектното меню за романтична вечеря на 14 февруари?“.

6.2. Постът, който участва в Играта и под който участниците трябва да публикуват своите коментари до 23:59 ч. на 13.02.2022 г., за да участват за спечелването на награди в Играта, е както следва: Пост 1, публикуван на 09 февруари 2022 г., анонсиращ Играта и със следния текст: „Кой каза, че дните на подаръци и приятни изненади са отминали?! Следващото ни предизвикателство е посветено на едно от най-ценните неща в   живота ни – любовта. Сподели в коментар под този пост какво съдържа перфектното меню за романтична вечеря на 14 февруари и двама от вас ще спечелят специален уред за приготвяне на суши в различни форми… да, и във формата на сърце, разбира се! Идеи може да почерпиш от сайта ни, а правилата са тук: https://kikkomania.bg/St-Valentines-Day-2022-pravila/ Успех и не забравяй да споделяш любовта си с хората, които обичаш – това е едно от най-добрите ни умения! #Kikkoman #soysauce #FoodLovesKikkoman #seasoningyourlife #foodlover #tastyfood #StayHome #StaySafe #HomeMadeFood #ВкъщиВинагиЕНайВкусно #madewithlove #website #KikkomaniaBG #newchallenge #StValentinesDay #love #sharelove #game #prizes.“

6.3. По време на Играта и за целия ѝ период (09-13.02.2022 г.) ще бъдат раздадени общо 2 награди, които не са обвързани с покупка и са разпределени както следва:

6.3.1. За целия период на Играта (09-13.02.2022 г.) на случаен принцип ще бъдат избрани 2 победителя, който ще спечелят по един Комплект за суши за начинаещи, всеки от които съдържа: ориз за суши, 4 листа нори, джинджър, суши сос, соев сос, уасаби, 2 комплекта клечки и бамбукова подложка.

6.4. Победителите в Играта (общо 2 победителя за периода на Играта, 09-13.02.2022 г.) ще бъдат избрани на случаен принцип от всички участници, коментирали под съответния пост, описан в т. 6.2., и спазили изискванията на настоящите Правила:  

6.4.1. Да отговарят на условията, описани в т. 6.2.;

6.4.2. Да са публикували перфектното, според тях, меню за романтична вечеря на 14 февруари;

6.4.3. Коментарът да се отличава с оригиналност и да отговаря на условията на Играта.

6.5. Победителите в Играта ще бъдат избирани на случаен принцип от всички участници, коментирали под съответния пост, описан в т. 6.2., и спазили изискванията на настоящите Правила.

6.6. Победителите ще бъдат обявени в коментар под поста, описан в т. 6.2., на 14 февруари 2022 г.

6.7. Победителите трябва да изпратят лично съобщение с адресите и мобилните си телефони си, на които да им бъдат доставени наградите. 

6.8. Лице не може да участва през множество акаунти във Facebook.

6.9. ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИ САМО ЕДНА НАГРАДА.

6.10. С публикуването на коментарите си по време на Играта (09-13.02.2022 г.), участниците се съгласяват техният коментар да бъде включен в лотария, за да може да бъдат изтеглени в жребия за разпределението на наградите.

6.11. Организаторът не поема отговорност за коментарите, публикувани от участниците в Играта, и си запазва правото да премахва всички коментари, които нарушават добрите нрави, и/или може да бъдат сметнати за обидни за трети лица, и/или противоречат на описаното в настоящите Правила.

6.13.1. Организаторът може да премахне коментар/-и при желание, от страна на потребител, обосновано в писмена форма или като лично съобщение на страницата във Facebook, или на email office@vk-bg.com.

6.12. Крайната дата на Играта е: 13.02.2022 г.  в 23:59 ч.

6.13. Няма да бъдат взети под внимание коментари, публикувани след посочения в т. 6.12. срок на Играта.

Комплект за суши за начинаещи (2-4 души), 200 г, House of Asia

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Играта ще бъдат раздадени две (2) награди, описани в т. 6.3.

7.2. Не е позволено да се дават пари в брой или да се подменят наградите, предлагани в тази Игра.

7.3. Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите изпратят адреса си за получаване на наградата.

7.4. Лице, идентифицирано със същото име и/или със същия адрес, ще спечели само една награда.

Част 8. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

8.1. Победителите в настоящата Игра, предоставят доброволно личните си данни (имена и адрес). Изпращайки личното съобщение с данните си, победителите дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Kikkoman Trading Europe GmbH, както и техните подизпълнители „Левел Уан“ ЕООД и „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, само и единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес, използвайки куриерска услуга.

8.2. Организаторът се задължава да заличи и унищожи всякакви данни, които могат да бъдат смятани за лични данни, на когото и да е от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „14 февруари“.

РАЗДЕЛ 9. ИЗБОР И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ

9.1. Победителите ще бъдат обявени през Facebook страницата на Kikkoman www.facebook.com/KikkomanBulgaria, спрямо записаното в т. 6.6.

9.2. Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора чрез лично съобщение във Facebook страницата на Kikkoman www.facebook.com/KikkomanBulgaria в десетдневен срок от обявяването им за победители.

9.3. Наградата не може да бъде присъдена на победителя при следните условия:

9.3.1. Ако спечелилото лице не е изпълнило всички условия на настоящия документ.

9.3.2. Ако не може и/или не иска да следва процедурата да се идентифицира, както и ако доброволно се откаже от получаване на наградата.

9.4. Наградата ще бъде доставена до печелившия участник на посочен от него адрес чрез куриер до 30 работни дни от предоставянето на данни за доставка. Наградата ще се достави на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на участника, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата. При доставката, куриерът ще провери собствено и фамилно име на победителя с данни от личната карта на същия (лицето, което е участвало в Играта), като куриерът ще даде наградата само при предоставени за справка от лицето данни. Този процес на идентификация е задължителен за всички победители, така че Организаторът да може да гарантира, че всички победители спазват Правилата.

9.5. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни и/или невалидни телефон и адрес за доставка.

Част 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

10.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.

Част 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези Правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Част 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

12.2. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

12.3. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела.

12.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в т. 6.3., както и от самото участие в Играта.

12.5. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези Правила срокове.

2 Responses

    1. Наистина звучи перфектно, Милена! 🙂 Желаем Ви разкошна вечер на 14-ти, а и не само тогава, разбира се! 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *