fbpx

Официални правила на фотоконкурса “Kikkoman, естествено!”

ФотоконкурсътKikkoman, естествено!” започва от днес, 20 октомври! Очакваме с нетърпение вашите кулинарни снимки, според официалните му правила:

Раздел І.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА ФОТО КОНКУРСА
„ВК Комерсиал Европродукт” ООД, Бул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ БОИЛА, София 1138

Раздел ІІ.
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ФОТО КОНКУРСА
2.1. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията на описаните по-долу правила на събитието, наричани „Официални правила”.
2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на кампанията и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на https://kikkomania.bg
2.3. Организаторът на Конкурса си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на:https://kikkomania.bg
2.4. С участието си в Конкурса участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.

Раздел ІІІ.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
3. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел ІV.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА
4.1. Конкурсът стартира в 0.01 ч на 20.10.2016г. – начална дата за публикуване на снимки, участващи в кампанията. Крайна дата за публикуване на снимки: 02.11.2016г. 23.59 ч.

Раздел V.
УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ
5.1. В Конкурса имат право да участват всички пълнолетни физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и членове на техните семейства.
5.2. Всеки потребител, желаещ да участва в Конкурса, следва да подготви атрактивно аранжирано ястие с участието на соев сос Кикоман като финална нотка за украса или основна съставка, да снима и да качи снимката във Facebookс Хаштаг #Kikkoman, eстествено или на https://www.facebook.com/OishiiSanCuisine/На снимката задължително трябва да присъства използвания продукт на Кикоман. Снимките, които се качват не трябва да са по-големи от 4 МБ и трябва да са в jpg. формат.
5.3.Снимки, свалени от интернет, без присъстващ продукт на Кикоман, няма да участват в Конкурса.
5.4. До три дни след тегленето на томболата на сайта https://kikkomania.bg и на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/OishiiSanCuisine/измежду участниците, качили снимки според критериите от т.8.4., се публикуват печелившите.
5.5. Всеки участник може да качи колкото снимки желае, но участва в томболата само за една от 16-те награди. Един участник може да спечели само една награда.
5.6.С участието си в Конкурса и качването на снимки във Facebookс Хаштаг #Kikkoman, eстествено или на https://www.facebook.com/OishiiSanCuisine/всеки участник преотстъпва правата за снимките си на организатора, който може да ги публикува и в сайтаhttps://kikkomania.bg.
5.7. Наградите се теглят на 08.11.2016. Участниците, качили снимки, отговарящи на критериите в т.8.4. , участват в томбола за 2 големи и 14 малки награди. Тегленето се осъществява в присъствието на нотариус.

Раздел VІ.
УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ
6.2. В Конкурса участват всички продукти, които съдържат естествено ферментирал соев сос Kikkoman (соеви сосове и маринати) и които се продават на територията на Република България.

Раздел VІІ.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. В рамките на Конкурса участниците имат възможност да спечелят една от следните награди:

Големи награди:
• 1Дигитален фотоапарат „Sony DSC-H300“
• 1 барбекю „Campingaz RANCHO SUPER“

Малки награди:
• 14кухненски ръкавици за готвене Кикоман

Общият брой награди за целия Конкурс е 16.

Раздел VІІІ.
МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
8.1. За участие в томболата, участникът в Конкурса трябва да качи най-малко 1 (една) снимка според изискванията.

8.2. Качването на снимките се извършва във Facebookс Хаштаг #Kikkoman, eстествено или на https://www.facebook.com/OishiiSanCuisine/

8.3. Всяка снимка минава през задължителна валидация преди да бъде публикувана на страницата.
Валидацията на снимки, качени през уикендите, ще се извършва в понеделниците.

8.4 Валидацията на снимки се осъществява според следните изисквания: авторска снимка на красиво аранжирано ястие, с участието на продукт на Кикоман (като добавка или за украса), на която ясно се вижда използвания продукт на Кикоман. Не се приемат нецензурни или крадени и фалшифицирани снимки.
8.5. Томболата се тегли на 08.11.2106г.
8.6. Участват всички снимки, качени от 00:01 часа на 20.11.2016 г. до 23:59 часа на 02.11.2016 г.

Раздел ІХ.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1.Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в промоцията.
9.2. Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на https://kikkomania.bg.
9.3. Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до 15 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на https://kikkomania.bg.то това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на резервен участник, отговарящ на условията.
9.4. За всяка награда ще бъде теглен и по един резервен печеливш. Ако и резервният печеливш не е предоставил необходимата информация, наградата остава собственост на Организатора.
9.5. Представител на куриерска фирма „Спиди” ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата
9.6. Със съгласието си да получи наградата, Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии като печеливш в Конкурса, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на Конкурса.
9.9. Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на тел. 02/ 973 11 17 (всеки работен ден от 09:30 до 17:00 часа) или на e-mail: marketing@vk-bg.com

Раздел Х.
ПРЕТЕНЦИИ
10.1. Снимки, които са умишлено променени, фалшифицирани, подправени и/или манипулирани, в които има съдържание, подлежащо на цензура или не отговарят на посочените в т. 8.4 условия за участие, се считат за невалидни и не се допускат до участие в промоцията.
10.2. Решението, дали снимките са променени, фалшифицирани, подправени и/или манипулирани или не, принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

Раздел ХІ.
ОТГОВОРНОСТ
11.1. Организаторът на Конкурса не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост върху снимките от промоцията.
11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху снимки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил снимката.
11.3. Всички качени снимки подлежат на проверка от Организатора или упълномощено от него лице.
11.4. Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.
11.5. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.
11.6. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в раздел VII, както и от самото участие в промоционалната активност.
11.7. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди , предявени извън посочените в тези правила срокове.
11.8. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.
11.9. Организаторът не носи отговорност, в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

Раздел ХІІ.
ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ.
12.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Раздел ХІІІ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА
13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част ІІ на настоящите Официални правила, в следните случаи:

• при констатирани злоупотреба или масово нарушаване правилата на Конкурса;
• при възникване на форсмажорни обстоятелства; или
• по други обективни причини.
13.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира и на участниците не се дължи компенсация под никаква форма.

Раздел ХІV.
СПОРОВЕ
14.1. Спорове между Организатора и участници в Конкурса се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от Арбитражния съд при БТПП.

Раздел ХV.
ПУБЛИЧНОСТ
15.1. С участието в този Конкурс участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.
15.2. С включването си в Конкурса, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Конкурса.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *