fbpx

Стартира промоция на Kikkoman с награди: правила

Общи условия на Победител в кухнята. Стани победител

Купи 2 продукта Kikkoman, регистрирай касовата бележка и участвай за голямата награда – луксозно барбекю на дървени въглища. (Формата за регистрация е тук.)

Kikkoman Europe Oishii Cuisine

Официални правила на потребителската промоция на Kikkoman “Купи 1 продукт Кикоман и вземи подарък еко чанта; купи 2 и повече продукта Кикоман, регистрирай касова бележка и участвай за барбекю”

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията на Kikkoman е организирана от името на Kikkoman Trading Europe Gmbh от „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, (в качеството си на официален дистрибутор за България на продуктите с марка Kikkoman) с адрес по регистрация: гр. София 1138, Бул. Самоковко шосе 2л, ТЦ Боила, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.

 Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени Официални правила на промоцията.

2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на сайта www.oishii-cuisine.com за целия период на промоцията.

2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на промоцията, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.oishii-cuisine.com.

2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 Част 3. ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията на Kikkoman се организира и провежда в цялата страна. Чанти се раздават само при пазаруване в магазини от веригите Пикадили и Фантастико. Всички обекти, в които се провежда промоцията са обозначени със съответните рекламни материали (плакати, уоблери, палетни зони, дегустации, промоутъри).

 Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Промоцията е валидна за всички клиенти на обектите от т. 3.1., които наведнъж закупят 1 или 2 и повече броя продукти с марка Kikkoman. Продуктите могат да бъдат, както различни грамажи и разфасовки соеви сосове, така и Терияки маринати.

 Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията е валидна от 1.10 до 14.10.2015г. включително.

Валидността на промоцията е обвързана и с наличните количества еко чанти Kikkoman и организаторът си запазва правото да прекрати промоцията предсрочно, в случай че наличното количество се изчерпа своевременно.

 Част 6. ПРАВО И МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6.1. Всеки, закупил поне 1 продукт с марка Kikkoman (соев сос или Терияки маринати и сосове) в обектите от веригите Пикадили и ТВ Фантастико, получава своята еко чанта Кикоман от Информационен щанд (в Пикадили) или касата (във Фантастико). Всеки, закупил 2 и повече продукта Kikkoman има право да регистрира КОД и ЧАС от касовата бележка, удостоверяваща покупката на участващите в промоцията продукти на интернет адрес www.oishii-cuisine.com и да участва в тегленето на наградите – 3 бр. барбекюта.

6.2. В регистрацията на касови бележки имат право да участват всички физически лица над 18 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и членове на техните семейства.

6.3. Броят на участията в периода на промоцията е неограничен, като една касова бележка може да се регистрира само веднъж.

6.4. Печалбите се теглят в присъствието на нотариус.

6.5. Томболата за наградите се тегли измежду всички участници, въвели код и час от касова бележка за съответния период пред нотариус на 20.10.2015 г. На 21.10.2015г. на сайта www.oishii-cuisine.com се публикуват тримата печеливши.

6.6. В случай, че на касовата бележка от магазина, не е изписано наименованието и марката на съответния артикул, така че да е ясно, че става въпрос за продукт на Kikkoman (Кикоман), то участникът в промоцията е длъжен или да пази опаковката на продукта, или да поиска да му бъде поставен печат от съответния търговски обект, върху изписан на ръка (от представител на обекта) надпис „ЗА ИГРА КИКОМАН”.

ЧАСТ 7. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

7.1. В промоцията участват всички соеви сосове и маринати с марка Kikkoman, които се продават на територията на България.

Част 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите са както следва:

– Една от 1300 бр. еко чанти Kikkoman – за всички, закупили поне един продукт с марка Кикоман от всички магазини от веригите Пикадили и Фантастико на територията на страната.

– 2 бр. малки керамични барбекюта и 1 бр. луксозно барбекю на дървени въглища – теглят се на лотариен принцип измежду всички участници, закупили 2 и повече продукта Kikkoman, от който и да е магазин на територията на страната и регистрирали касовата бележка.

 Част 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

9.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.

Част 10. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

10.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в промоцията.

10.2. Участникът е длъжен да пази касовата бележка с печелившия код и опаковките на закупените продукти така, както е описано по смисъла на т. 6.6.

10.3. Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на www.oishii-cuisine.com.

10.4. Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до 15 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на www.oishii-cuisine.com, то това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на резервен участник, отговарящ на условията.

10.5. Участниците в промоцията трябва да запазят касовите бележки и опаковки от продуктите, с които са спечелили и да ги представят на куриера при доставянето на наградите им. Ако участникът не представи касовите бележки, той губи правото да получи наградата.

10.6. Представител на куриерска фирма „Тип Топ” ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

10.7. Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта и представяне на касови бележки, с които се е участвало в играта. Върху касовите бележки трябва да бъде изписано, че продуктите са марка Kikkoman, а ако това не е така, то участникът е длъжен да покаже и предаде опаковката на продукта и/или касова бележка, върху която има печат на съответния търговски обект върху надпис „ЗА ИГРА КИКОМАН” (виж т. 6.6.)

10.8. Със съгласието си да получи наградата, Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии като печеливш в Промоцията, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на Промоцията.

10.11. Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на тел. 02/ 973 11 17 (всеки работен ден от 09:30 до 17:00 часа) или на e-mail: marketing@vk-bg.com.

 ЧАСТ 11. ПРЕТЕНЦИИ

11.1. Касови бележки, които са умишлено променени, фалшифицирани, подправени и/или манипулирани, се считат за невалидни и не се допускат до участие в промоцията.

11.2. Решението, дали касовите бележки са променени, фалшифицирани, подправени и/или манипулирани или не, принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

2.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост върху касовите бележки от промоцията.

12.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касовите бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил бележката.

12.3. Всички представени касови бележки подлежат на проверка от Организатора или упълномощено от него лице.

12.4. Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

12.5. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

12.6. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в раздел VII, както и от самото участие в промоционалната активност.

12.7. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

12.8. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.

12.9. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

 ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в следните случаи:

• при констатирани злоупотреба или масово нарушаване правилата на Промоцията;

•при възникване на форсмажорни обстоятелства; или

• по други обективни причини.

13.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на продукта и на участниците не се дължи компенсация под никаква форма.

 ЧАСТ 14. СПОРОВЕ

14.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

 ЧАСТ 15. ПУБЛИЧНОСТ

15.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

15.2. С включването си в кампанията, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *